רושלים מאוחדת לפני 100 שנה 1913 JERUSALEM

Sept. 22, 2020 One of the only known movie reel from Jerusalem in 1913.

For those who love old movie reels, and especially from Jerusalem over 100 years ago, you will really like watching this video below. Just seeing the land, the buildings, and especially the people is a good time spent.

יעקב גרוס8.68K subscribersSUBSCRIBEירושלים הייתה מאוחדת לפני 100 שנים, וכך תועדה בסרט “חיי היהודים בארץ ישראל”. הסרט נמצא ושוחזר ב1998 בשיתוף בין המרכז לקולנוע בצרפת CNC וסינמטק ירושלים. והוצג לראשונה בפסטיבל הקולנוע בירושלים בחג היובל לישראל. מכיוון שהסרט הוכן לקונגרס הציוני ה11 שנערך בווינה, המבט על האוכלוסייה הערבית בירושלים מוגבל. (סרט אחר שצולם באותה שנה עבור המיסיון, אינו מתייחס למוסלמים וליהודים, כך שאיש באמונתו יחיה…). למרות שהסרט החשוב מתקופה זו , נמצא לפני 15 שנה, עדיין לא נמצא תקציב או תורם להפקת גרסאות לשוניות שיאפשרו את הפצתו. כיום דרושה גם פעולת שימור דיגיטלי שתשדרג את איכותו למשתמשים בHD ובאיכויות גבוהות יותר הקיימות במישור המקצועי.SHOW LESS

Steve Martin

STEVE & LAURIE MARTIN - LOVE FOR HIS PEOPLE FOUNDERS My good wife Laurie and I (43 years in October 2020!), through the ministry of Love For His People we founded in 2010, give love and support for our friends in Israel and in other nations with friendship, humanitarian aid, and social media support, along with Steve's NOW THINK ON THIS messages, and our Ahava Adventures annual trips to Israel. Steve has also authored and published 31 books. We live in the Charlotte, NC area, along with four adult children, spouses, and eight grandkids.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *