רושלים מאוחדת לפני 100 שנה 1913 JERUSALEM

Sept. 22, 2020 One of the only known movie reel from Jerusalem in 1913.

For those who love old movie reels, and especially from Jerusalem over 100 years ago, you will really like watching this video below. Just seeing the land, the buildings, and especially the people is a good time spent.

יעקב גרוס8.68K subscribersSUBSCRIBEירושלים הייתה מאוחדת לפני 100 שנים, וכך תועדה בסרט “חיי היהודים בארץ ישראל”. הסרט נמצא ושוחזר ב1998 בשיתוף בין המרכז לקולנוע בצרפת CNC וסינמטק ירושלים. והוצג לראשונה בפסטיבל הקולנוע בירושלים בחג היובל לישראל. מכיוון שהסרט הוכן לקונגרס הציוני ה11 שנערך בווינה, המבט על האוכלוסייה הערבית בירושלים מוגבל. (סרט אחר שצולם באותה שנה עבור המיסיון, אינו מתייחס למוסלמים וליהודים, כך שאיש באמונתו יחיה…). למרות שהסרט החשוב מתקופה זו , נמצא לפני 15 שנה, עדיין לא נמצא תקציב או תורם להפקת גרסאות לשוניות שיאפשרו את הפצתו. כיום דרושה גם פעולת שימור דיגיטלי שתשדרג את איכותו למשתמשים בHD ובאיכויות גבוהות יותר הקיימות במישור המקצועי.SHOW LESS

Steve Martin

STEVE & LAURIE MARTIN - LOVE FOR HIS PEOPLE FOUNDERS My good wife Laurie and I (married 45 years), founded Love For His People Ministry in 2010. This work gives love and support to our friends in Israel and other nations with friendship and humanitarian aid. Through social media, Steve's messages, and our Ahava Adventures trips to Israel, it is a growing, effective organization. Steve has also authored and published 36 books. We live in the Charlotte, NC area and have four adult children, spouses, and eight grandkids. Ahava and shalom with blessings on ye head!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *